Expeditie Boer & Natuur

Voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakten we een driedelige filmreeks over boer & natuur. In een veranderende wereld moet er worden nagedacht hoe er gezamenlijk kan worden gewerkt aan maatschappelijke vraagstukken. Eén van de belangrijke vraagstukken van deze tijd is hoe we voldoende voedsel kunnen produceren en tegelijkertijd de natuurwaarden op landbouwgrond op peil kunnen houden. Agrarische natuurverenigingen en andere collectieven krijgen een steeds belangrijkere rol bij de ontwikkeling van natuur door agrariërs.

"We kunnen de randen van de akkerbouwpercelen zo inrichten dat je plaaginsecten niet meer hoeft te bestrijden, maar dat de natuur dat voor je doet."

Expeditie Boer & Natuur gaat dieper in de manier waarin boeren en natuurverenigingen samenwerken om de natuurwaarden hoog te houden. De aflevering over Biodiversiteit speelt zich af in Groningen. We kijken welke inspanningen er worden geleverd om de waterstanden en -kwaliteit hoog wordt gehouden in Overijssel en we zien wat boeren in Noord-Holland doen om het landschap natuurinclusief te houden, zonder dat het de productie schaadt.

Rik van der Linden
Producent
+31 (0)6 46141913
Bekijk hier onze projecten