Werken als een Paard

Om te laten zien wat de maatschappelijke projecten van Werken als een Paard inhouden moeten we beginnen bij de doelgroep, zeiden wij.

Wij zijn Wilfried de Jong en ik. We werden gevraagd door het bestuur van het CHIO om een film te maken over het werk van de stichting. We maakten vijf portretten van kinderen die deelnamen aan de projecten. Door de ogen van kinderen met autisme, kinderen met kanker, kinderen in de crisisopvang en kinderen die in een kleine wereld leven zien we wat Werken als een Paard teweeg brengt.

Doel van de films is om aandacht te genereren voor deze projecten, zowel bij instanties die werken met deze kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, als bij organisaties die de projecten kunnen faciliteren en bekostigen.

We wilden de balans bewaken tussen het maken van films waarin de verhalen en de beleving van de kinderen centraal staat en het uiteenzetten van het verhaal van Werken als een Paard als stichting. We hebben gekozen voor vijf filmportretten van kinderen waarin hun verhaal leidend is en een compilatie van deze films waarin we uiteenzetten welke maatschappelijke projecten er zijn en op wie ze zijn gericht.

Met de portretten van de kinderen is er ruimte om de kijker mee te nemen in de individuele verhalen. De verhalen van deze kinderen zijn niet alledaags, soms meeslepend en emotioneel, maar soms ook luchtig en grappig. De toegevoegde van waarde is dat je emotie mee kan geven aan de verhalen en mensen betrokken krijgt. De compilatie is feitelijker van aard en die is bedoeld om mensen die geïnteresseerd zijn geraakt door de portretten van informatie te voorzien over het hoe en waarom van de stichting.

De films zijn gemaakt in het kader van het EK Paardensport dat in de zomer van 2019 plaatsvond in Rotterdam. Ze zijn vertoond op televisie en tijdens het evenement en hebben voor veel nieuwe animo gezorgd. De stichting zelf verspreid de films nu heel gericht om de projecten op te schalen en meer kinderen deel te kunnen laten nemen.

Rik van der Linden
Producent
+31 (0)6 46141913
Bekijk hier onze projecten